Vandaag, 22 maart 2018, is Wereld Water Dag. In Nederland minder bekend, maar vooral in Afrika en Azië is 22 maart een dag waar water nog eens extra onder de aandacht wordt gebracht. Het thema van dit jaar is “natuur voor water”: de mogelijkheden die natuur biedt voor het oplossen van wereldwijde waterproblemen.

In het vandaag verschenen ‘World Water Development Report” van de Verenigde Naties wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze “nature-based solutions”. FutureWater is verheugd dat het werk in Kenia, waar samen met lokale partners natuurlijke oplossingen ter bescherming van water en bodem werden gevonden, wordt aangehaald in het rapport. “Er wordt nog te vaak gedacht in infrastructurele oplossingen”, aldus Johannes Hunink, één van de onderzoekers die aan het project meewerkte. “De mogelijkheden van groene oplossingen worden vaak over het hoofd gezien en te vaak kiezen we toch weer voor grijze (beton) oplossingen”. Johannes benadrukt wel dat er altijd goed gekeken moet worden naar de meest passende oplossing en dat de expertise die in Nederland op dit vlak beschikbaar is wereldwijd gebruikt wordt. “We staan bekend om onze Deltawerken, maar ook de Ruimte voor de Rivier aanpak wordt nu wereldwijd aangehaald als een uitermate succesvolle nature-based oplossing”.

Het project in Kenia dat in het VN rapport uitgebreid wordt aangehaald heet het Nairobi Water Fund project.  FutureWater heeft met partners in Wageningen en Kenia, op verzoek van de Amerikaanse versie van Natuurmonument (The Nature Conservancy, TNC), uitgevoerd. Het project, met een investeringswaarde van 10 miljoen US$, zorgt voor een betrouwbaardere drinkwatervoorziening voor Nairobi, doordat boeren in bovenstroomse gebieden hun landbouw systemen “nature-based” beheren.

Het huidige ThirdEye project waar FutureWater lokale partners in Kenia opleidt in het gebruik van drones om boeren van dagelijks advies te voorzien, maakt de cirkel rond. Martijn de Klerk, projectleider, zegt dat hiermee het meer theoretische concept van het eerder genoemde Nairobi Water Fund in de praktijk wordt gebracht. Martijn, net terug vanuit Kenya: “Boeren zijn enorm enthousiast over de drone service en zien het resultaat van hun nature-based aanpak”.