De Indus behoort tot de meest smeltwater afhankelijke rivieren op Aarde. In het stroomgebied woont een grote, sterk groeiende bevolking en ligt het grootste irrigatiesysteem ter wereld. Inzicht krijgen in de hydrologie van het bovenstroomse, bergachtige deel van het Indus-stroomgebied is een grote uitdaging. De gebergten van de Hindu Kush, Karakoram en Himalaya zijn moeilijk toegankelijk, waardoor weining meteorologische, glaciologische en hydrologische metingen kunnen worden gedaan in het gebied. Daardoor is er nog weinig bekend over deze processen. Om het nog complexer te maken, is er een grote spreiding in de klimaatscenario’s voor het gebied. In ons recent gepubliceerde (open access) paper in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE presenteren we hydrologische projecties voor de 21e eeuw in het Indus-stroomgebied. Deze projecties zijn afkomstig van ons Spatial Processes in Hydrology (SPHY) model, aangestuurd met een ensemble van klimaatscenario’s. De publicatie is resultaat van samenwerking tussen FutureWater, ICIMOD en de Universiteit Utrecht.

De projecties duiden op een afname in de bijdrage van gletsjersmelt aan de rivierafvoer, gepaard met een toename in de bijdrage van sneeuwsmelt en regenval-runoff, aan het einde van de 21e eeuw.

De focus van de analyse in deze studie ligt niet alleen op veranderingen in bronnen van afvoer en waterbeschikbaarheid, maar ook op veranderingen in seizoenaliteit en hydrologische extremen, waar nog zeer weinig over bekend is in het stroomgebied van de Indus. In de studie concluderen we dat de bovenstroomse Indus een zeer onzekere toekomst tegemoet gaat voor wat betreft waterbeschikbaarheid aan het einde van de 21e eeuw. Ondanks de grote onzekerheden in het toekomstige klimaat en waterbeschikbaarheid, zijn er consistente trends in seizoenale verschuivingen in waterbeschikbaarheid te herkennen voor vrijwel alle klimaatscenario’s. Deze trends duiden op kleine afnames in zomerafvoer in combinatie met toenames in afvoer voor de andere seizoenen, in de nabije toekomst. Voor de verre toekomst wordt een afname in zomerafvoer in combinatie met sterkere toename van afvoer in andere seizoenen verwacht. Bovendien laten de meeste scenario’s een toename in de intensiteit en frequentie van extreme afvoeren zien voor de meeste plekken in het bovenstroomse Indus-stroomgebied. Dit duidt erop dat een toename in overstromingen verwacht kan worden in de 21e eeuw.

De Hunza rivier met de “Passu cones” in de achtergrond, in het bovenstroomse Indus-stroomgebied.

Deze publicatie komt voort uit twee projecten die door FutureWater worden uitgevoerd: