Tekst deels van Universiteit Utrecht

Op vrijdag 27 mei verdedigt Arthur Lutz zijn proefschrift dat het resultaat is van een gezamenlijk promotieonderzoek van FutureWater en de Universiteit Utrecht. Hij concludeert dat klimaatverandering zorgt voor meer regen en smeltwater, en dus voor meer water in de Aziatische rivieren.

Meer dan een miljard

De meeste grote rivieren in Azië ontspringen in de Himalaya en op het Tibetaans Plateau. Ze worden deels gevoed door smeltwater afkomstig van gletsjers en sneeuw, en deels door regen. Benedenstrooms zijn meer dan een miljard mensen afhankelijk van dit water. In een gezamenlijk onderzoek van de Universiteit Utrecht en FutureWater onderzocht promovendus Arthur Lutz de effecten van klimaatverandering voor de toekomst van de watervoorraden in de Aziatische hooggebergten.

Rivierwater neemt toe

Smeltwater in de Himalaya.

Lutz concludeert dat tenminste tot 2050 de hoeveelheid water in de grote Aziatische rivieren toe zal nemen. Voor de Ganges, Brahmaputra, Salween en Mekong komt dat voornamelijk door toenemende neerslag en voor de Indus door toenemende gletsjersmelt. Vooral voor die laatste is nog onzeker hoeveel water er na 2050 doorheen zal stromen. De hoeveelheid smeltwater uit het hooggebergte neemt daar af door terugtrekkende gletsjers, maar omdat nog erg onzeker is hoeveel regen er gaat vallen, kon Lutz niet met zekerheid vaststellen of dit de afname van het gletsjersmeltwater compenseert.

Meer kans op overstromingen

Wel is zeker dat er een verschuiving in de verdeling van het water over de seizoenen plaatsvindt, waarbij er in de zomer minder water beschikbaar is en juist meer in de overige seizoenen. Daarnaast kan de hoeveelheid water in de rivieren vaker plotseling veel meer zijn, met als gevolg een verhoogde kans op grote overstromingen zoals die in Pakistan in 2010.

Promotie

De promotie van Arthur Lutz, getiteld ‘Impact of climate change on the hydrology of High Mountain Asia’ is vrijdag 27 mei om 16:15 in Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht.

Online presentatie

In deze online presentatie bespreekt Arthur zijn onderzoek en de belangrijkste resultaten: