Er valt ongeveer twee keer zoveel sneeuw en regen in het Himalayagebergte als aanvankelijk werd gedacht. Dit concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht, FutureWater en het International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) uit hun onderzoek in het stroomgebied van de Indus. De resultaten verschenen eind november in het tijdschrift Hydrology and Earth System Sciences.

Het smeltwater uit het Himalayagebergte en aangrenzende bergketens vormt een belangrijke waterbron voor ruim een kwart van de wereldbevolking. Maar omdat het terrein onbegaanbaar is, en er geen degelijke observaties zijn, is niet bekend hoeveel neerslag er in de bergketens valt. Voor de waterbeschikbaarheid van ruim een miljard mensen is dit echter cruciale informatie.

Tot tien keer zoveel sneeuwval

“We denken dat het in het gebied waar de Indus ontspringt erg droog is, maar buiten de poolgebieden liggen de grootste gletsjers ter wereld in dit gebied. Die tegenstelling gaf ons het idee voor het onderzoek”, legt onderzoeksleider Walter Immerzeel uit. “We berekenden met computermodellen, satellietobservaties en metingen uit de bergen hoeveel neerslag nodig is om die gletsjers te behouden, en de resultaten waren spectaculair. In het meest extreme geval was meer dan tien keer zoveel sneeuwval nodig dan aanvankelijk werd gedacht.”

De Chitralvallei in Pakistan, met op de achtergrond het Hindoekoesj-gebergte.

Rivierstroming bevestigt bevindingen

“Omdat we geen meetgegevens hebben van sneeuw- en regenval op grote hoogte in het Indusgebied, moesten we op een andere manier onze berekeningen kunnen bevestigen”, vertelt Immerzeel. “We analyseerden daarom de afvoer van de Indus, en de resultaten daarvan bevestigden dat de hoeveelheid water in de rivier alleen kan worden verklaard als de hoeveelheid neerslag in de bergen zo hoog is als wij met onze modellen en observaties hebben berekend.”

Enorme invloed op andere studies

De Indusvallei bevat het grootste geirrigeerde gebied  ter wereld, en dat wordt voornamelijk gevoed door smeltwater. “Ontzettend veel voedselproductie is afhankelijk van sneeuw en gletsjers”, vertelt hoogleraar Hydrologie en medeonderzoeker Marc Bierkens van de Universiteit Utrecht. “Dat laat goed zien hoe gevoelig dit gebied is voor klimaatverandering. Onze bevindingen kunnen grote invloed gaan hebben op andere onderzoeken naar klimaatverandering en watermanagement in de Indusvallei.”