FutureWater heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een vlakdekkend hydrologisch model met de naam SPHY (Spatial Processes in HYdrology). Het model is ontwikkeld voor de berekening van het bodemvocht in de wortelzone en de verdamping voor heel Nederland. Op dagbasis worden hydrologische berekeningen gedaan voor gridcellen van 250 m x 250 m. Het model is een verbeterde versie van het eerder gepubliceerde Hydro-S (Droogers en Immerzeel, H2O 4-2010). We hebben het model gekalibreerd met gemeten verdamping en gevalideerd met gemeten bodemvocht. De resultaten van de berekeningen laten goede gelijkenissen met de gemeten verdamping en bodemvochtgehalten zien. Nadat we nu de actuele hydrologische situatie in Nederland succesvol kunnen simuleren willen we bekijken of we voorspellingen kunnen generen, voor toepassingen in het operationeel waterbeheer.

Het technische rapport is te downloaden via de volgende link: SPHY rapportage