De BSc.-studie Soil Water Atmosphere en MSc.-studie Earth and Environment van de WUR kennen een zogenaamde Werkveldcommissie. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen waar afgestudeerden van WUR werkzaam zijn, zoals DHV, Rijkswaterstaat Waterdienst, TCB, Meteoconsult, het RIVM Lab voor Ecologische Risico-beoordeling en Witteveen+Bos. FutureWater maakt onderdeel uit van deze commissie in de persoon van Gé van den Eertwegh (WUR MSc. 1990, PhD. 2002).

De Werkveldcommissie heeft een adviserende rol richting de WUR-Opleidingscommissie en het Opleidingsteam BWA. Het advies betreft de aansluiting van de studieprofielen op de praktijk van de door de WUR-student opgedane kennis van bodem, water en atmosfeer. Punten van overleg zijn o.a. vormgeving en invulling van de studieprogramma’s, aandachtspunten bij visitaties en tijdige uitwisseling van nieuwe plannen en ideeën. We proberen zo de opleidingen goed af te stemmen op de veranderende, maar ook deels dezelfde blijvende behoefte vanuit de praktijk aan Wageningse studenten en hun manier van werken en denken in en om de leeflaag van onze aarde: maatschappelijk relevante kennis voor onderzoek en advies.