Op donderdag 26 mei 2011 was FutureWater aanwezig bij de kick-off meeting van het SBIR (Small Business Innovative Research) programma van AgentschapNL. Begin 2010 is er vanuit het SBIR gestart met 100 aanmeldingen. Hieruit zijn 20 projecten geselecteerd die een haalbaarheidsstudie konden gaan uitvoeren. Aan 6 bedrijven, waaronder FutureWater, wordt nu geld beschikbaar gesteld om hun plannen verder te concretiseren.

FutureWater gaat een innovatief Klimaatadaptief Drainagesysteem ontwikkelen die op afstand stuurbaar is. Hiermee kan een waterschap een aantal dagen voor een extreme neerslag gebeurtenis het ontwateringsniveau omlaag zetten waardoor de bodem langzaam leegloopt, en tegelijkertijd een buffer ontstaat waarin de hoeveelheid neerslag opgevangen kan worden. Een dag voordat de extreme neerslag verwacht wordt zal het ontwateringsniveau weer opgetrokken worden zodat piekafvoeren voorkomen worden.