De druk op de landen gelegen in het stroomgebied van de Nijl is de afgelopen jaren flink toegenomen. Bevolkingsgroei heeft daar een grote bijdrage aan geleverd. Een gevolg hiervan is dat de voedsel produktie &#233&#233n van de hoogste prioriteiten heeft bij beleidsmakers. Irrigatie en verbeterd waterbeheer hebben de potentie om de agrarische produktiviteit in het Nijl stroomgebied te vergroten. Het huidige agrarische systeem wordt voornamelijk van water voorzien door regenwater, en irrigatie speelt hierin momenteel nauwelijks een rol. De opbrengst van ge&#239rrigeerde percelen is vele malen hoger dan die van regenwater afhankelijke percelen. Dit betekent dat de potentie om voedsel produktie te vergroten d.m.v. irrigatie erg groot is.

Het Regional Agricultural Trade & Productivity (RATP) programma heeft daarom een oproep geplaatst voor het indienen van een offerte. Het RATP wordt gemanaged door een Project Management Unit, gelegen in Bujumbura-Burundi, en is administratief gekoppeld aan het Subsidary Action Program van de NBI (Nile Basin Initiative) voor de Nile Equatorial Lakes (NELSAP), wat geco&#246rdineerd wordt vanuit een kantoor (NELSAP-CU) in Kigali.

Ge&#239rrigeerde gewassen FutureWater gaat deze irrigatie potentie studie uitvoeren in samenwerking met WaterWatch. Het doel van deze studie is om de potentie voor irrigatie vast te stellen in zeven Nijl landen (Burundi, Oost DRC, Kenia, Rwanda, Zuid Sudan, Tanzania en Uganda). Deze opdracht wordt uitgevoerd als onderdeel van het RATP programma, met de ondersteuning van NELSAP en het Directoraat van Irrigatie van ministers van Water en Irrigatie in de zeven landen.