In de week van 21-25 maart was FutureWater in Fez, Marokko, voor een workshop van Green Water Credits (GWC) in het stroomgebied van de Sebou. Green Water Credits is een mechanisme/werkwijze waarbij landgebruikers vergoedingen krijgen in ruil voor bepaalde bodem en water management strategië die bijdragen aan een betere watervoorziening voor de belanghebbenden in het stroomgebied. Het kan gezien worden als een investering in agrarië bovenstrooms, zodat zij hun bodem en water beheer beter managen, waardoor de mensen benedenstrooms hier vele voordelen van zullen hebben. Deze management strategië zijn momenteel nog niet officieel erkend en daardoor worden ze niet beloond. Dit initiatief wordt gedreven door een economisch, milieu en sociaal aspect.

Erosion in the Sebou

Door Green Water Credits daadwerkelijk te implementeren zal het waterbeheer in de Sebou verbeterd worden doordat oppervlaktewater afstroom wordt verminderd, grondwater aanvulling toe zal nemen, en de erosie en daarmee het dichtslibben van de reservoirs zal afnemen.

Workshop of Green Water Credits in F&#232z

Gedurende de workshop in Fez heeft FutureWater gezamenlijk met ISRIC de eerste resultaten van de Proof-of-Concepts fase gepresenteerd. De grootste problemen in het stroomgebied van de Sebou zijn overstromingen, droogte, erosie en de sedimentatie van reservoirs, voedsel en water veiligheid, en publieke gezondheid. Een eerste management scenario is doorgerekend: het implementeren van “vegetative contour strips”. De resultaten van dit scenario zijn een aanzienlijke afname in oppervlaktewater afstroom, en daarmee samenhangend een aanzienlijk afname van de erosie en sedimentatie van reservoirs. Ook zal de grondwater aanvulling aanzienlijk toenemen wanneer dit scenario geimplementeerd wordt.