Wetenschappers van FutureWater en de Universiteit Utrecht publiceren een artikel in Science over klimaatverandering en voedselvoorziening in Azië. Meer dan 60 miljoen mensen in Azië worden door klimaatverandering bedreigd in hun voedselzekerheid in de komende tientallen jaren. Dit is omdat de hoeveelheid smeltwater van sneeuw en ijs in een deel van de Himalaya sterk zal afnemen. In de stroomgebieden van de Indus en de Brahmaputra zijn de grootste negatieve gevolgen te verwachten. In die van de Gele Rivier komt daarentegen juist meer irrigatiewater beschikbaar.

“Smeltwater is in het stroomgebied van de Indus van veel groter belang dan in de andere Aziatische stroomgebieden”, aldus Walter Immerzeel, hydroloog aan de Universiteit Utrecht en bij FutureWater. “Het benedenstroomse deel van de Indus is droog, bevat daarom één van de grootste irrigatiesystemen ter wereld, en is dus volledig afhankelijk van dat smeltwater.” De bovenstroomse sneeuw- en ijsreserves zijn van belang om de waterbeschikbaarheid benedenstrooms te garanderen. De onderzoekers hebben de afname van gletsjers en sneeuwbedekking bepaald in de stroomgebieden van deze vijf grote rivieren en daarnaast voorspelden zij de toekomstige rivierafvoer en voedselzekerheid.

De publicatie staat in Science van 11 juni 2010.

Zie hier het bijbehorende persbericht van de UU.