Een nieuw project voor het Tana stroomgebied van Kenia is toegewezen aan een internationaal consortium waarvan FutureWater deel uitmaakt. Het doel is een totaal beeld te krijgen van de bodem erosie en het sediment transport stroomopwaarts van de belangrijkste stuwmeren. Dit om inzicht te verkrijgen in de impact van het sediment op de capaciteit van de stuwmeren die gebruikt worden voor de opwekking van elektriciteit en stedelijke watervoorziening.

Het project wordt financieel ondersteund door de Wereldbank. Het gerenommeerde Griekse ingenieursbureau Z & A coördineert het project. Ook lokale partners zullen een aantal taken uitvoeren. FutureWater is verantwoordelijk voor het opzetten van een rekenmodel voor het sedimenttransport gebruik makend van de gegevens afkomstig van de intensieve meetcampagne.