Vanaf 1 januari 2010 gaat Jan van Bakel (De Bakelse Stroom) één dag in de week kantoor houden bij FutureWater, om uitwisseling van hun specifieke expertise en netwerk te stimuleren. Jan blijft wel volkomen zelfstandig functioneren. Dit zijn Jan van Bakel en Peter Droogers (FutureWater) afgelopen week overeengekomen. De gezamenlijke kantoorruimte bevindt zich in Wageningen aan de Costerweg, op steenworpafstand van het bestuursgebouw van de WUR.

“Na mijn afscheid van Alterra ga ik door met onderzoek en advies voor het Nederlandse waterbeheer”, aldus Jan van Bakel. Met het delen van één kantoorruimte en toch volledig zelfstandig blijven, verwacht Jan dit nog beter te kunnen realiseren: “Dit geeft mij de gelegenheid om mijn eigen dingen te doen en toch collega’s om mij heen te hebben”. Voor FutureWater betekent het te gast hebben van Jan van Bakel een uitstekende gelegenheid om gebruik te maken van de jarenlange ervaring van Jan. “De koffiemachine zal nu de ultieme plek worden om de technische expertise van FutureWater op het gebied van modellen, GIS en data te toetsen aan de gebieds- en proceskennis van Jan van Bakel”, aldus Peter Droogers.

Beide partijen beschouwen de overeenkomst als experiment. Na 3 maanden zal worden bekeken of de beoogde synergie ook daadwerkelijk is gerealiseerd.