Water voor voedsel

Voor het produceren van ons voedsel is gemiddeld 4000 liter water per persoon per dag nodig. Bevolkingsgroei, toename in welvaart en klimaatverandering zorgen ervoor dat water steeds schaarser wordt.

De uitdaging

Het is duidelijk dat de gewenste hogere voedselproductie een grote druk legt op de schaarse hoeveelheid water. Zelfs gebieden die voldoende water lijken te hebben, krijgen meer en meer te maken met perioden waarin niet voldoende water beschikbaar is om gewassen van voldoende water te voorzien. Dit wordt veroorzaakt door uitbreiding van landbouwgronden, waterbehoeften van andere sectoren en klimaatverandering.

De aanpak

FutureWater onderzoekt en adviseert hoe dit schaarse water het meest efficiënt en productief kan worden benut om voedselzekerheid voor nu en de toekomst te garanderen. Hierbij wordt gekeken naar de balans tussen watervraag en wateraanbod over verschillende ruimtelijke schalen; van stroomgebied tot perceelsniveau.

Enkele voorbeeldprojecten: