Verdroging

Een tekort aan neerslag gecombineerd met een overconsumptie van water heeft op grote schaal tot verdroging geleid. Methoden om strategische beslissingen te nemen om de balans tussen vraag en aanbod in evenwicht te brengen zijn noodzakelijk.

De uitdaging

De zomer van 2003 heeft laten zien wat de gevolgen van verdroging kunnen zijn in Europa. Wereldwijd nemen de problemen van watertekorten toe en zijn politieke conflicten over waterverdeling aan de orde van de dag. Een goede planning om voorbereid te zijn op droogte en een evaluatie van de kans op droogte in de toekomst is daarom van groot belang.

De aanpak

FutureWater heeft methoden en technieken ontwikkeld waarmee onderzoek en advies kan worden gegeven op het gebied van verdroging en hoe een betere balans tussen wateraanbod en watervraag kan worden verkregen. De ontwikkelde FUTUREVIEW methode is uitermate geschikt voor de verdrogingsproblematiek in de landbouw. Voor een aanpak op grote schaal wordt vaak gebruik gemaakt van het SWAT instrument.