Stroomgebiedsmanagement

Stroomgebieden vormen de natuurlijke eenheid om duurzaam watermanagement te ontwikkelen. Tegelijk is watermanagement op stroomgebiedsniveau uitermate complex.

De uitdaging

Veel watergerelateerde problemen kunnen alleen duurzaam opgelost worden als op stroomgebiedsniveau wordt gewerkt. Binnen één stroomgebied moet water verdeeld worden tussen verschillende sectoren: drinkwater, industrie, landbouw en natuur. De kerntaak van duurzaam watermanagement op stroomgebiedsniveau is om niet teveel en niet te weinig water van voldoende kwaliteit op de juiste locatie te krijgen.

De aanpak

FutureWater heeft jarenlange ervaring met onderzoeks- en adviesprojecten op stroomgebiedsniveau waar geïntegreerde oplossingen voor duurzaam waterbeheer zijn gevonden. Al deze projecten waren in samenspraak met overheden, watermanagers en andere betrokkenen om zodoende lokale kennis te koppelen aan onderzoeksmethoden. Afhankelijk van de vraag heeft FutureWater verschillende methoden en modellen ter beschikking.

Enkele voorbeeldprojecten: