Klimaatverandering

Het is inmiddels overduidelijk dat klimaatverandering ons leven verandert. Met name de extremen in wateroverlast en watertekorten zullen gaan toenemen.

De uitdaging

Weersomstandigheden variëren van plaatst tot plaats en van tijd tot tijd. Ons klimaat heeft nooit zulke grote veranderingen in een kort tijdsbestek laten zien als de afgelopen decennia. De uitdaging ligt in het begrijpen wat de negatieve kanten en de positieve aspecten zijn en hoe hier zo adequaat mogelijk op de reageren.

De aanpak

FutureWater geeft advies op grond van bestaande klimaatverwachtingen, onzekerheden in deze verwachtingen, en hoe het waterbeheer zich zou moeten voorbereiden op deze veranderingen. Door gebruik te maken van simulatiemodellen en ontwikkelde downscaling technieken voor de klimaatverwachtingen kunnen scenario’s worden geanalyseerd.

Enkele voorbeeldprojecten: