Hydroinformatica

Hydroinformatische producten zijn bedoeld om data van verschillende bronnen in beslissingsondersteunende informatieproducten te integreren. FutureWater integreert Geografische Informatie Systemen (GIS), satallietdata, uitvoer van simulatiemodellen en andere data in informatie- en communicatie-applicaties die gebruikt kunnen worden voor beslissingsondersteuning op verschillende niveaus, variërend van operationele diensten op kleine schaal tot strategische beslissingsondersteunende systemen op de schaal van grote rivierstroomgebieden.

De hedendaagse overvloed aan vrij beschikbare klimatologische, hydrologische en satellietdata vraagt om innovatieve methodes voor data-analyse, dataverwerking en data-integratie om wetenschappelijke data naar kennisproducten te vertalen die informatief, intuïtief, begrijpelijk en ondersteunend zijn bij het nemen van beslissingen. FutureWater weet welke data beschikbaar is, hoe data bereikt kan worden en hoe data kan worden vertaald naar nuttige geïntegreerde producten. We combineren data met doel-specifieke hydrologische simulatiemodellen in hydroinformatische producten. De ontwikkeling van simulatiemodellen, visualisatie van ruimtelijke informatie en anlayseresultaten behoren to onze belangrijkste expertises. Wij zijn gespecialiseerd in het visualizeren en omzetten van complexe resultaten van numerieke modellen naar begrijpelijke informatie voor beleidsmakers.