Methoden

De groeiende problemen op het gebied van waterbeheer hebben geleid tot de ontwikkeling en het gebruik van diverse methoden. FutureWater heeft een sterke band met zowel de academische wereld als de uitvoerende waterbeleidsmakers, waardoor wetenschappelijke methoden en technieken praktisch kunnen worden ingezet.

De kern voor het komen tot duurzaam waterbeheer ligt in de overgangen van gegevens naar informatie naar kennis naar beleid. FutureWater is continue bezig om hiervoor methoden en technieken te ontwikkelen, vaak met academische partners, en deze te gebruiken voor praktische beleidsvorming.

FutureWater is altijd pro-actief gericht waarbij de nadruk van onderzoek en advies ligt op de mogelijkheden voor de toekomst, waarbij modellen voor uiteenlopende problemen het gereedschap vormen. Uiteraard is onderzoek en advies naar toekomstig duurzaam waterbeheer alleen mogelijk indien we het waterbeheer nu en in het verleden begrijpen.