Wilco Terink

MSc. W. (Wilco) Terink heeft vijf jaar ervaring in de hydrologie, stroomgebieds hydrologie, neerslag-afvoer modellering en studies naar de invloed van klimaatverandering. Hij heeft zijn kennis voornamelijk opgedaan bij Wageningen Universiteit, waar hij drie jaar als onderzoeker hydrologie heeft gewerkt. Gedurende zijn periode op de WUR heeft Wilco de invloed van klimaatverandering en landgebruik verandering op het afvoer regime van de rivier de Rijn onderzocht. Hierbij is gebruik gemaakt van een ruimtelijk verdeeld hydrologisch model VIC (Variable Infiltration Capacity), wat ontwikkeld is door de universiteit van Washington. Voor de input is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van Globale Circulatie Modellen (GCM’s) en Regionale Circulatie Modellen (RCM’s). Het effect van klimaatverandering is onderzocht door het Globale Circulatie Model ECHAM5 te laten draaien met drie IPCC scenario’s. Wilco’s onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd op de ‘European Geophysical Union’ in Wenen in 2008 and 2009. Een groot deel van zijn onderzoek is gepresenteerd op het afsluitende NeWater congres in Sevilla, Spanje, 2008, getiteld: ‘Adaptive Integrated Water Resources Management under Uncertainty’. Wilco heeft tevens een grote bijdrage geleverd aan het ACER project. In dit project is gekeken naar mogelijke klimaatadaptieve maatregelen in het Rijn stroomgebied. Als onderzoeker heeft Wilco een bijdrage geleverd aan meerdere wetenschappelijke artikelen. Hij is eerste auteur van een wetenschappelijk artikel in HESS (Hydrology and Earth System Sciences) over een bias-correctie methode toegepast op neerslag- en temperatuursgegevens in het Rijn stroomgebied.

Voor meer informatie over projecten kunt u contact opnemen met Wilco Terink.

Download volledig CV

Wilco Terink

Fieldtrip in Nieuw-Zeeland